Utworzony

List trzydziesty

Mój drogi,

dobrze się stało, że odwołano Cię z placówki. To najmniejsza kara, jaką musiałeś ponieść. Przyjmij to do wiadomości. Po prostu

Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć

Przysłowie