Utworzony

Sto sześćdziesiąty pierwszy

Wielka Noc’2021

Alleluja! Biją dzwony, głosząc w świata wszystkie strony, że zmartwychwstał Pan! Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Biją długo i radośnie, że aż w piersiach serce rośnie, triumf prawdzie dan. Alleluja, Alleluja, Alleluja!

W majestacie Boskiej chwały idzie Chrystus Zmartwychwstały między uczniów swych. –Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Dzień wesoły nam dziś nastał, Pan po męce zmartwychpowstał, płynie pieśni ton.  Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 Życzę wszystkim moim Czytelnikom, Państwa bliskim i znajomym Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy, pięknego czasu wiary, miłości i nadziei. Wesołego Alleluja!

Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał!

Grzegorz Wacławik

Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć

Przysłowie